Mar 302015
 

TÔNG THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
GỬI TẤT CẢ CÁC NGƯỜI TẬN HIẾN

NHÂN DỊP NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
 Đọc theo Bản dịch của LM Phan Tấn Thành
 Nguồn: ĐAN VIỆN NỮ ĐAMINH VIỆT NAM
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/TongThu/TongThu_Track.mp3″ loop=”true”]

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>