Feb 212013
 

Lậy Chúa Con Tin

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nghe Trọn CD
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 01-Lay Chua con tin.mp3″ loop=true”]Track 1:  Bài Ca Năm Đức Tin:Lạy Chúa Con Tin . . . LM Nguyễn Duy
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 02-Cau Hoi 01.mp3″ loop=”true”]Track 2: Hỏi 1 – Tôi chán những danh từ thần học . . .
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 03-Cau Hoi 02.mp3″ loop=”true”]Track 3: Hỏi 2 – Tôi không tin bất cứ điều gì tôn giáo dạy . . .
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 04-Cau Hoi 03.mp3″ loop=”true”]Track 4: Hỏi 3 – Sự kiện nhiều tôn giáo trái ngược nhau . . .
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 05-Cau Hoi 04.mp3″ loop=”true”]Track 5: Hỏi 4 – Có nên trì hoãn việc chọn lựa tôn giáo . . .
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 06-Cau Hoi 05.mp3″ loop=”true”]Track 6: Hỏi 5 – Nói gì về chữ Thiên Chúa?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 07-Cau Hoi 06.mp3″ loop=”true”]Track 7: Hỏi 6 – Bằng chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa . . .
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 08-Cau Hoi 07.mp3″ loop=”true”]Track 8: Hỏi 7 – Đâu là bằng chứng Thiên Chúa hiện diện? . . .
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 09-Cau Hoi 08.mp3″ loop=”true”]Track 9: Hỏi 8 – Ai dựng nên đấng tạo hóa tự hữu?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 10-Cau Hoi 09.mp3″ loop=”true”]Track 10: Hỏi 9 – Ở hiền thì gặp lành, ở dữ thì gặp ác.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 11-Cau Hoi 10.mp3″ loop=”true”]Track 11: Hỏi 10 – Nếu chân thành tin tưởng là không có Thiên Chúa . . .
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 12-Cau Hoi 11.mp3″ loop=”true”]Track 12: Hỏi 11 – Canh Bạc của Pascal?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 13-Cau Hoi 12.mp3″ loop=”true”]Track 13: Hỏi 12 – Làm sao biết Thiên Chúa hằng hữu?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 14-Cau Hoi 13.mp3″ loop=”true”]Track 14: Hỏi 13 – Đạt được sự hiểu biết trọn vẹn về Thiên Chúa chưa? . . .
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 15-Cau Hoi 14.mp3″ loop=”true”]Track 15: Hỏi 14 – Thiên Chúa vừa công bằng và vừa thương xót? …
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 16-Cau Hoi 15.mp3″ loop=”true”]Track 16: Hỏi 15 – Thiên Chúa tuyệt đối thương xót sao Ngài vẫn trừng phạt? . . .
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 17-Cau Hoi 16.mp3″ loop=”true”]Track 17: Hỏi 16 – Nghĩ gì về Thiên Chúa khi con người đau khổ và đói khát?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 18-Cau Hoi 17.mp3″ loop=”true”]Track 18: Hỏi 17 – Khi phân phối không đồng đều xảy ra, Thiên Chúa công bằng không?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 19-Cau Hoi 18.mp3″ loop=”true”]Track 19: Hỏi 18 – Thiên Chúa toàn năng, sao Ngài không ngăn chặn núi lửa, động đất, v.v.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 20-Cau Hoi 19.mp3″ loop=”true”]Track 20: Hỏi 19 – . . . Sao Thiên Chúa để sự xấu hoặc tội lỗi xảy ra?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 21-Cau Hoi 20.mp3″ loop=”true”]Track 21: Hỏi 20 – . . . Sao Thiên Chúa không để mọi người hưởng sự sung túc đồng đều?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 22-Cau Hoi 21.mp3″ loop=”true”]Track 22: Hỏi 21 – Sao Thiên Chúa để các trẻ em tật nguyền phải sinh ra?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 23-Cau Hoi 22.mp3″ loop=”true”]Track 23: Hỏi 22 – Sao Chúa muốn con người phải đau khổ vì bệnh tật kinh khủng?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 24-Cau Hoi 23.mp3″ loop=”true”]Track 24: Hỏi 23 – Tôi bị nghèo là vì sự chèn ép!
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 25-Cau Hoi 24.mp3″ loop=”true”]Track 25: Hỏi 24 – Có thể nào Thiên Chúa làm cho đời sống dễ dãi hơn không?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 26-Cau Hoi 25.mp3″ loop=”true”]Track 26: Hỏi 25 – Nhưng dường như ngày càng khó khăn và đau khổ hơn!
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 27-Cau Hoi 26.mp3″ loop=”true”]Track 27: Hỏi 26 – Sao Thiên Chúa để những người phục vụ Ngài sống nghèo khổ . . . ?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 28-Cau Hoi 27.mp3″ loop=”true”]Track 28: Hỏi 27 – Công nhận có sự tự do của ý muốn . . . ?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/LCCT/Trk 29-Cau Hoi 28.mp3″ loop=”true”]Track 29: Hỏi 28 – Sách Giáo Lý Công Giáo chỉ dành cho tu sĩ . . . ?

Lấy Trọn CD

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>