Jan 062013
 

Năm Đức Tin - Anno Della Fede

HỌC HỎI GIÁO LÝ NĂM ĐỨC TIN 2012-2013
Tài liệu của BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN NHA TRANG
IMPRIMATUR: Nha Trang ngày 01 tháng 10 năm 2012
Đức Cha Giuse VÕ ĐỨC MINH, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang

MỞ ĐẦU: Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH NĂM ĐỨC TIN

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track001. Lạy Chúa Con Tin(Bài Ca Năm Đức Tin – Hội ĐồngGiám Mục VN chọn)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track002. Lời nói đầu của Ban Giáo Lý Giáo Phận Nha Trang.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track003. Bài 01: Năm Đức Tin

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track004. Bài 02: Công Đồng Va-ti-ca-nô II

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track005. Bài 03: Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo

PHẦN I : TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track006. Bài 04: Thiên Chúa Cho Ta Nhận Biết Ngài

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track007. Bài 05: Thiên Chúa Nói Với Ta Qua Thánh Kinh

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track008. Bài 06: Chúng Ta Đáp Lại Lời Thiên Chúa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track009. Bài 07: Tôi Tin Kính Một Thiên Chúa Duy Nhất

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track010. Bài 08: Thiên Chúa Tạo Dựng và Chăm Sóc Mọi Loài Mọi Vật

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track011. Bài 09:Con người Được Tạo Dựng Giống Hình Ảnh Thiên Chúa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track012. Bài 10: Tổ Tông Loài Người Phạm Tội

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track013. Bài 11: Thiên Chúa Chuẩn Bị Cho Đấng Cứu Thế Đến

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track014. Bài 12: Thiên Chúa Xuống Thế Làm Người

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track015. Bài 13: Cuộc Sống Trần Thế Của Chúa Giêsu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track016. Bài 14: Chúa Giêsu Chết Để Cứu Chuộc Loài Người

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track017. Bài 15: Chúa Giêsu Sống Lại Và Lên Trời

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track018. Bài 16: Chúa Giêsu Sẽ Đến Phán Xét Kẻ Sống Và Kẻ Chết

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track019. Bài 17: Chúa Thánh Thần Là Thiên Chúa Ngôi Ba

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track020. Bài 18: Hội Thánh Trong Chương Trình Cứu Rỗi Của Thiên Chúa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track021. Bài 19: Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo Và Tông Truyền

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track022. Bài 20: Các Thành Phần Trong Hội Thánh

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track023. Bài 21: Sự Hiệp Thông Giữa Các Thánh

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track024. Bài 22: Đức Maria, Mẹ Hội Thánh

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track025. Bài 23: Tôi Tin Phép Tha Tội

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track026. Bài 24: Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại

PHẦN II: CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track027. Bài 25: Hội Thánh Cử Hành Phụng Vụ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track028. Bài 26: Các Bí Tích

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track029. Bài 27: Bí Tích Rửa Tội

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track030. Bài 28: Bí Tích Thêm Sức

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track031. Bài 29: Bí Tích Thánh Thể

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track032. Bài 30: Thánh Lễ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track033. Bài 31: Bí Tích Giao Hòa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track034. Bài 32: Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track035. Bài 33: Bí Tích Truyền Chức Thánh

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track036. Bài 34: Bí Tích Hôn Phối

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track037. Bài 35: Các Á Bí Tích Và Đạo Đức Bình Dân

PHẦN III: ĐỜI SỐNG TRONG ĐỨC KITÔ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track038. Bài 36: Ơn Gọi Làm người

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track039. Bài 37: Tự Do Và Trách Nhiệm Luân Lý

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track040. Bài 38: Lương Tâm

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track041. Bài 39: Các Nhân Đức Nhân Bản

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track042. Bài 40: Các Nhân Đức Đối Thần

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track043. Bài 41: Tội Lỗi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track044. Bài 42: Con Người Xã Hội

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track045. Bài 43: Tham Gia Đời Sống Xã Hội

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track046. Bài 44: Công Bằng Xã Hội

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track047. Bài 45: Luật Luân Lý

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track048. Bài 46: Ơn Chúa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track049. Bài 47: Hội Thánh Là Mẹ Và Là Thầy

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track050. Bài 48: Điều Răn Thứ Nhất: Thờ Phượng Và Kính Mến Thiên Chúa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track051. Bài 49: Điều Răn Thứ Hai: Tôn Kính Danh Thiên Chúa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track052. Bài 50: Điều Răn Thứ Ba: Thánh Hoá Ngày Chúa Nhật

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track053. Bài 51: Điều Răn Thứ Bốn: Thảo Kính Cha Mẹ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track054. Bài 52: Điều Răn Thứ Năm: Tôn Trọng Sự Sống

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track055. Bài 53: Điều Răn Thứ Sáu Và Thứ Chín: Sống Khiết Tịnh

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track056. Bài 54: Điều Răn Thứ Bảy Và Thứ Mười: Sống Công Bằng

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track057. Bài 55: Điều Răn Thứ Tám: Sống Trong Sự Thật

PHẦN IV: KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track058. Bài 56: Cầu Nguyện Là Gặp Gỡ Thiên Chúa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track059. Bài 57: Chúa Giêsu Là gương cầu nguyện

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track060. Bài 58: Kinh Lạy Cha

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Track061. Bài 59: Thánh Hoá Đời Sống Hằng Ngày

               * * *

Lấy Trọn CD 1/4
Lấy Trọn CD 2/4
Lấy Trọn CD 3/4
Lấy Trọn CD 4/4

  2 Responses to “HỌC HỎI GIÁO LÝ TRONG NĂM ĐỨC TIN”

  1. Xin chỉnh sửa lại CD4 vì đã bị lỗi , không tải về được . Cám ơn nhiều!

    • Xin cảm ơn Ông Duy đã báo lỗi. Chúng tôi đã sửa lại.

      Trong Tình Yêu Thiên Chúa!
      BĐH SNLờiChúa.org

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>