Nov 112018
 
Lấy Trọn CD

  One Response to “CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN B”

  1. Bài 07 “Cư xử của Thiên Chúa” lỗi không có tiếng

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>