Jul 152018
 
Lấy Trọn CD

  2 Responses to “CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B”

  1. Mở file Lấy Trọn Gói CN 15 TN không được Thầy ơi. Giúp con với. Cám ơn Thầy.

    http://www.snloichua.org/BaiDoc/B4/ThuongNienCN15/ThuongNienCN15.zip

  2. Hôm nay con đã lấy trọn gói được rồi.
    Cám ơn Thầy.
    -Con Nguyên

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>