Jun 102018
 
Lấy Trọn CD

  4 Responses to “CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN B”

  1. CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN B
    download lay tron cd sai bai giang roi admin oi. pls fix

  2. Anh Huynh ơi
    Tại sao khi em download trọn bộ CD cho CN thường niên này thì the contents of this folder lại là các bài Thánh Tâm Chúa? Nhưng khi em nghe từng bài trên web thì đúng (về các bài giảng của CN 10TN).

    Xin anh check lại dùm em xem anh có bỏ lộn folder lễ Thánh Tâm thay vì folder cho CN10TN không?..Cám ơn anh. Mến, sơ Phượng.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>