Feb 182015
 

Chan Ly Doi Doi
Chân Lý Đời Đời
Suy Niệm và Cầu Nguyện
với Thánh An Phong
Tác giả: Thánh An Phong
Chuyển dịch & Bản quyền: Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Thay mặt Thính giả, SNLoiChua.org chân thành cám ơn
Cha Vinh-sơn PHẠM TRUNG THÀNH, Giám Tỉnh DCCT/VN
đã chấp thuận cho đăng Tác Phẩm CHÂN LÝ ĐỜI ĐỜI
lên Website này dưới dạng AUDIO.
Xin Quí Thính giả cầu nguyện cách riêng cho Cha Giám Tỉnh và Quí Dòng.

Lấy Trọn CD

Bài Thứ Nhất
HÌNH DẠNG  MỘT NGƯỜI MỚI QUA ĐỜI

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track001.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1: Khi xác còn nằm trên giường, chưa nhập quan, Ta thấy thế nào?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track002.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2: Khi bị chôn dưới mồ, xác sẽ ra sao?
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track003.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3: Lo rỗi linh hồn, đó là việc khẩn thiết.

Bài Thứ Hai
CÁI CHẾT CHẤM DỨT MỌI SỰ

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track004.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1: Cái chết lột trần ta, trả ta về lại xác đất vật hèn.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track005.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2: Đến giờ chết, ta mới rõ chức tước, danh vọng ở đời này đều là giả dối.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track006.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3: Hãy mau dâng mình cho Chúa.

Bài Thứ Ba
ĐỜI NGƯỜI THẬT VẮN VỎI

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track007.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1: Sự chết đến rất mau.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track008.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2: Sự chết như đuốc soi cho ta rõ chân, giả của cuộc đời.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track009.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3: Giờ lâm chung vô cùng quan trọng.

Bài Thứ Tư
SỰ CHẾT LÀ ĐIỀU CHẮC CHẮN ĐỐI VỚI MỖI NGƯỜI

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track010.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1: Mọi người đều phải chết.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track011.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2: Mỗi giây phút lại gần sự chết hơn.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track012.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3:  Sự chết luôn ở trước mặt ta.

Bài Thứ Năm
GIỜ CHẾT ĐẾN THẬT LÀ BẤT NGỜ

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track013.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1:  Không ai biết được mình chết lúc nào.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track014.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2:  Phải luôn luôn chuẩn bị cho sẵn sang.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track015.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3:  Ta hằng phải dọn mình cho sẵn sàng.

Bài Thứ Sáu
KHỐN THAY KẺ CHẾT DỮ

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track016.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1:  Đến giờ lâm chung, kẻ có tội ước ao tìm Chúa mà chẳng gặp được.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track017.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2:  Kẻ có tội phải chịu nhiều nỗi cay đắng trong giờ lâm chung.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track018.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3:  Hãy tìm Chúa khi Người còn cho gặp.

Bài Thứ Bảy
CÁI CHẾT CỦA KẺ TỘI LỖI

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track019.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1: Kẻ ham mê sự đời, đến giờ lâm chung sẽ phải đau đớn.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track020.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2: Đến giờ chết, người tội lỗi ước ao điều gì.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track021.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3: Chờ đến giờ hấp hối thì đã quá muộn.

Bài Thứ Tám
HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI CHẾT LÀNH

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track022.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1: Giờ chết là giờ nghỉ ngơi, giờ thoát khỏi mọi gian nan.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track023.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2: Giờ chết của người lành là giờ chiến thắng khải hoàn.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track024.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3: Sự chết là cửa bước vào sự sống đời đời.

Bài Thứ Chín
KẺ LÀNH ĐƯỢC BÌNH AN TRONG GIỜ CHẾT

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track025.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1: Throng giờ chết, kẻ lành chẳng lo lắng gì.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track026.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2: Người lành chết bình an.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track027.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3: Giờ hấp hối, kẻ lành được hưởng phúc Thiên đàng.

Bài Thứ Mười
NHỮNG PHƯƠNG THẾ DÙNG ĐỂ DỌN MÌNH CHẾT LÀNH

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track028.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1: Đừng đợi giờ sau hết mới lo dọn mình.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track029.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2: Hãy tu chỉnh tâm hồn cho ngay thẳng.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track030.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3: Hãy từ bỏ mọi sự thế gian.

Bài Thứ Mười Một

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track031.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1: Chẳng có gì ở thế gian quí bằng thời giờ.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track032.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2: Người đời chẳng quan tâm đến ngày giờ.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track033.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3: Hãy dùng ngày giờ cho nên.

Bài Thứ Mười Hai
PHẦN RỖI ĐỜI ĐỜI RẤT QUAN TRỌNG

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track034.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1: Việc rỗi linh hồn là điều cốt tử.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track035.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2: Chỉ có một việc cần.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track036.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3: Mất linh hồn là mất tất cả.

Bài Thứ Mười Ba
MỌI SỰ TRÊN ĐỜI ĐỀU PHÙ VÂN GIẢ TRÁ

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track037.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1: Của cải chẳng ích gì cho ta.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track038.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2: Của đời đáng khinh chê.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track039.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3: Hãy làm việc để có phần phúc Thiên đàng.

Bài Thứ Mười Bốn
CUỘC ĐỜI TRẦN THẾ LÀ BƯỚC ĐƯỜNG LỮ KHÁCH

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track040.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1: Đời người là lữ khách trần gian.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track041.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2: Ai cũng có đủ phương thế đề lo phần phúc đời đời.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track042.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3: Mọi người sẽ về nhà đích thật của mình.

Bài Thứ Mười Lăm
TỘI TRỌNG LÀ ĐIỀU XẤU XA VÔ CÙNG

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track043.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1: Tội trọng làm xỉ nhục Chúa biết bao.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track044.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2: Người phạm tội làm ô danh cho Chúa vô cùng.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track045.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3: Người phạm tội làm cực lòng Chúa.

Bài Thứ Mười Sáu
THIÊN CHÚA NHÂN TỪ, HAY THƯƠNG XÓT VÔ CÙNG

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track046.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 1: Thiên Chúa hằng chờ đợi kẻ có tội đến với Người.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track047.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 2: Thiên Chúa kêu gọi kẻ có tội.
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CLDD/CLDD_Track048.mp3″ loop=”true”]Suy niệm 3: Thiên Chúa sẵn lòng tiếp nhận kẻ có tội.

  2 Responses to “Chân Lý Đời Đời – Bài Một tới Mười Sáu”

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>