Ghi Ơn

 
SNLoiChua.org
Và các Thính Giả của Trang Web này
Xin chân thành ghi ơn:

  • Các Đức Giám Mục,
  • Các Linh Mục,
  • Các Phó Tế
  • Các Tu sĩ Nam, Nữ,
  • Các Tác giả, Dịch giả,
  • Các nhà Sản xuất Album, Nhạc sĩ và Ca sĩ,
  • Các Bản quyền sách, báo,
  • Các Webmasters,

đã đồng ý để chúng con phổ biến lại các bài của Quí  vị bằng lời đọc của chúng con.

Chúng con cố gắng tôn trọng nội dung bài của Quí Vị; nếu có sơ xuất là ngoài chủ trương của chúng con.

Chúng con đã liên lạc được với một số Quí Vị bằng thư thường, e-mail, hoặc điện thoại. Nhưng còn nhiều vị chúng con chưa liên lạc được, vì có liên lạc rồi, nhưng chưa nhận được hồi âm, hoặc chưa tìm được cách liên lạc hữu hiệu với Quí Vị.

Vậy xin Quí vị thông cảm và coi đây là những lời xin phép quí Vị.  Nếu khác ý, hoặc có điều gì chỉ bảo,  xin Quí Vị vui lòng cho chúng con biết ngay bằng e-mail info@SNLoiChua.org.

Chúng con đặc biệt cảm ơn các Trang Webs đã giới thiệu “SNLoiChua.org” của chúng con trong Trang Liên Kết (Links) của Quí Vị.

Vì chủ trương rao giảng Lời Chúa của Quí Vị, và vì lợi ích của Thế giới các tâm hồn, xin các Webmasters  giới thiệu Trang Web của chúng con cho độc giả và thính giả của Quí vi. Xin cho Tiêu đề như sau:
CD Audio Suy Niệm Lời Chúa (snloichua.org)

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>