Liên Lạc

 

Những thắc mắc hay yêu cầu xin chọn một trong những mục dưới đây

General Information: Những yêu cầu và góp ý

Cha Linh Hướng : (xin lễ) Cha Nguyễn Bá Tòng

Nội dung và bài giảng: Phó Tế Phạm Văn Tuyền

Kỹ thuật và website: Huey Huynh and Savio Pham

  3 Responses to “Liên Lạc”

  1. Kính thưa quí Cha,
    Con nhận thấy link bài đọc bị lầm, cái link nầy là của tuần 25 TNB Cha à. Xin Cha sửa lại.
    Kính Cha.

  2. Kính Cha và qúi vị trong BCH,

    Đây là tuần thứ 2 con nhận được email CD về bài đọc và các bài giảng Chúa Nhật, con vui mừng nhiều lắm, cảm tạ Chúa, cám ơn tất cả mọi người trong BCH. Nếu khi nào có thời gian để thực hiện CD của phụng vụ Lời Chúa mỗi ngày thì đừng quên email cho con.

    Thân ái trong Chúa

Leave a Reply to admin Cancel reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>