Giới Thiệu

 
SNLoiChua Transparent Logo

SNLoiChua Transparent Logo

SNLờiChúa.org
Hân hạnh giới thiệu những bài suy niệm Lời Chúa sâu sắc bằng lời đọc qua dạng mp3.

Nếu:
  • Nếu Quí Vị không có thời giờ sưu tập và ngồi đọc các bài suy niệm Lời Chúa,
  • Nếu Quí Vị muốn thưởng thức các món ăn tinh thần vô giá trong khi tai thì rảnh, mắt thì bận,
  • Nếu Quí Vị muốn nghe các bài suy niệm Lời Chúa trong khi di chuyển, hoặc làm việc tay chân,
  • Nếu Quí Vị muốn tìm hiểu ý nghĩa Lời Chúa các ngày Chúa Nhật, cách riêng các Thánh Lễ không cử hành bằng tiếng Việt,
  • Nếu Quí Vị muốn có CD những bài giảng của ngày Chúa Nhật để học hỏi suốt tuần,
  • Nếu Quí vị muốn khoả lấp chuỗi ngày cô đơn của người già cả và các bệnh nhân,
  • Nếu Quí Vị muốn chia sẻ những hiểu biết về Lời Chúa cho người khác,
  • Nếu Quí Vị muốn có một phương tiện hữu ích để chinh phục thế giới các tâm hồn,

thì
Trang Web www.snloichua.org
là của Quí Vị

SNLoiChua.org xin cống hiến Quí Vị mỗi tuần một CD mới vào ngày Thứ Hai (giờ USA). Quí Vị có thể ‘download’ rồi ‘burn’ vào CD để tiện dụng.

Quí Vị có thể download từng bài (track) hoặc trọn CD.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>