Jul 312013
 

NĂM ĐỨC TIN: HỌC HỎI GƯƠNG ĐỨC MẸ VÀ CÁC THÁNH
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Theo Ngày Kính
Ngày 31 Tháng 7

Emmanuel LÊ VĂN PHỤNG
Phêrô ĐOÀN CÔNG QUÝ

Đọc và Phối âm:
Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn
Pt. Anrê Phạm Văn Tuyền

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CacThanh/3107.Th. Emmanuel Le Van Phung.mp3″ loop=”true”]Emmanuel LÊ VĂN PHỤNG
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CacThanh/3107.Th. Phero Doan Cong Quy.mp3″ loop=”true”]Phêrô ĐOÀN CÔNG QUÝ

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>