Sep 052013
 

NĂM ĐỨC TIN: HỌC HỎI GƯƠNG ĐỨC MẸ VÀ CÁC THÁNH
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Theo Ngày Kính
Ngày 05 Tháng 09

Giuse Hoàng Lương Cảnh
Phêrô Nguyễn Văn Tự

Đọc và Phối âm:
Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn
Pt. Anrê Phạm Văn Tuyền

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CacThanh/0509.Th. Giuse Hoang Luong Canh.mp3″ loop=”true”]Giuse Hoàng Lương Cảnh
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CacThanh/0509.Th. Phero Nguyen Van Tu.mp3″ loop=”true”]Phêrô Nguyễn Văn Tự

1709-Emmanuel Nguyễn Văn Triệu

1809-Đa-Minh Trạch (Đoài)

2109-Tôma Trần Văn Thiện

2109-Francois Jaccard (Phan)

  3 Responses to “05/09 NĂM ĐỨC TIN: HỌC HỎI GƯƠNG ĐỨC MẸ VÀ CÁC THÁNH”

  1. Con đã nghe được như hướng dẫn của Quý BBT,xin cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho Quý BBT.

  2. Con không tải được file nén CN3MC-C,chương trình báo bị lỗi,để nghe các file lẻ cũng không được,xin giúp đỡ con,xin Chúa chúc lành cho quí BBT.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>